nowszy Czytaj nastepny starszy

Posiedzenie Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI

W Posiedzeniu Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI, które odbyło się w Hołnach Mejera dnia 20.09.2014 r. wzięło udział 7 spośród 9 członków Zarządu.

Minutą ciszy pożegnano kol. Władysława Błaszko, który zmarł w sierpniu br. Od tej pory Zarząd Oddziału liczy 8 członków wraz z Prezesem.
Zebrani jednomyślnie przegłosowali powołanie koła PTI w Radomiu pod nazwą "Koło PTI przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu.

Wiceprezes Oddziału kol.Zenon Sosnowski przekazał informacje dotyczące tegorocznej już IX Konferencji "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy". Cieszy się ona coraz większą popularnością, rokrocznie powiększając grono uczestników. W bieżącej edycji wzięli udział goście z Białegostoku, Łomży, Olsztyna, Poznania, Warszawy oraz Francji. Co cieszy, na jej organizację uzyskano również dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kol. Zdzisław Babicz poinformował zebranych o podjętych o działaniach których celem jest zatrzymanie młodzieży o najwyższych talentach informatycznych w regionie. Zorganizowane zostało Podlaskie Forum Nauczycieli Informatyki, które ma zacieśnić współpracę miedzy szkołami ponadgimnazjalnymi a Politechniką Białostocką. W kolejnych miesiącach planowane są kolejne spotkania w ramach Forum.

W Posiedzeniu Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI, które odbyło się w Hołnach Mejera dnia 20.09.2014 r. wzięło udział 7 spośród 9 członków Zarządu.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.