nowszy Czytaj nastepny starszy

IX Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy"

17 - 20 września 2014 Hołny Mejera

Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych.

Wygłoszone referaty, uwzględniały następujące zagadnienia:
* sieci neuropodobne
* metody wizualizacji danych
* zbiory rozmyte
* zbiory przybliżone
* sieci bayesowskie
* logiczna reprezentacja wiedzy.
* zastosowanie metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie.

W konferencji wzięło udział wielu uczestników . Wygłoszono 23 referaty. Osoby biorące udział w Konferencji TERW reprezentowały Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Szkoły Pożarniczej w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation Mulhouse, Francja.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.