nowszy Czytaj nastepny starszy

XI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

XI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego który odbył się w dniu 14 czerwca 2014 roku w warszawskim hotelu Golden Tulip, udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu XI kadencji i dokonał wyboru władz Towarzystwa XII kadencji: Prezesa PTI, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku tajnych wyborów skład naczelnych organów władz PTI kształtuje się następująco:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego - Marian Noga.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

 • Zdzisław Babicz (Oddział Podlaski)
 • Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • Beata Chodacka (Oddział Małopolski)
 • Antoni Cichocki (Oddział Podlaski)
 • Janusz Dorożyński (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • Maciej Godniak (Oddział Zachodniopomorski)
 • Marek Hołyński (Oddział Mazowiecki)
 • Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski)
 • Adam Mizerski (Oddział Górnośląski)
 • Jerzy S. Nowak (Oddział Górnośląski)
 • Beata Ostrowska (Oddział Łódzki)
 • Tomasz Pełech-Pilichowski (Oddział Małopolski)
 • Janusz Żmudziński (Oddział Dolnośląski)

Prezydium Zarządu Głównego
w składzie:

 • Beata Ostrowska – wiceprezes i skarbnik
 • Marek Hołyński - wiceprezes
 • Janusz Dorożyński - wiceprezes
 • Janusz Żmudziński – członek Prezydium
 • Beata Chodacka - członek Prezydium
 • Antoni Cichocki - członek Prezydium

Główna Komisja Rewizyjna

 • Ewa Ankiewicz-Jasińska (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • Wojciech Kulik (Koło Lublin)
 • Robert Milewski (Oddział Podlaski)
 • Ewa Szymala (Oddział Górnośląski)
 • Tadeusz Wilusz (Oddział Małopolski)

W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKR został

 • Wojciech Kulik

wiceprzewodniczącym GKR

 • Robert Milewski

sekretarzem GKR

 • Ewa Szymala

Główny Sąd Koleżeński:

 • Jarosław Deminet (Oddział Mazowiecki)
 • Andrzej Niemiec (Oddział Dolnośląski)
 • Witold Rakoczy (Oddział Małopolski)
 • Jerzy Ludwichowski (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • Barbara Królikowska (Oddział Zachodniopomorski)

W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKS został

 • Jarosław Deminet

zaś wiceprzewodniczącą

 • Barbara Królikowska.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.