nowszy Czytaj nastepny starszy

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI z dnia 27.05.2014 roku

W dniu 27.05.2014 roku w Łomży odbyło się posiedzienie Prezydium Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w składzie:

  • Prezes – Antoni Cichocki
  • Wiceprezes – Zenon A. Sosnowski
  • Skarbnik – Wiesław Półjanowicz.

Omówiono organizację Konferencji TERW’2014 oraz III Podlaskiego Spotkania Członkowskiego, które mają odbyć się w Hołnach Mejera w dniach odpowiednio 17.09.2014 - 20.09.2014 (Konferencja TERW) i 20.09.2014 – 21.09.2014r. (III PSCz). Zaplanowano również wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu oraz Zebranie Członków Zarządu OPDL w Hołnach Mejera w dniu 20.09.2014r. na godz. 10.00.

Przedyskutowano powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania strategii której celem będzie zatrzymanie młodzieży o najwyższych talentach informatycznych w naszym regionie oraz powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania wniosku do ZG o wystosowanie petycji do MNiSW o zadbanie, aby na wszystkich nieinformtycznych kierunkach studiów znlazł się zapis o obowiązkowych 30 godz. zajęć z Technologii Informacyjnej.

Przedyskutowano opracowanie inicjatyw mających na celu objęcie młodzieży z regionu Podlasia zainteresowaniem tematyką IT. Nakreślono kierunki rozwoju PTI OPDL.
 

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.