PTI

III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Szczegóły w Aktualnościach - treść Uchwały kliknij tu

1. Porządek obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

2. Regulamin obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

3. Regulamin wyborów władz Oddziału Podlaskiego PTI oraz delegatów na Zjazd PTI

 


PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

Członkami PTI są specjaliści - informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.

Polskie Towarzystwo Informatyczne na Podlasiu

  1. Początki działalności
    W latach osiemdziesiątych w Białymstoku działało Koło PTI. Jego członkami byli pracownicy: ZETO Białystok, Politechniki Białostockiej i Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Spośród obecnych członków PTI do Kola należeli:
  • Z. Sosnowski (od 1982 r.),
  • J. Hauzer (od 1984 r.)
  • A. Zalewska (od 1987 r.) .

Do Koła PTI w Białymstoku należał też członek założyciel PTI Andrzej Trybulec.
W latach dziewięćdziesiątych działalność Koła osłabła a nieliczni jego członkowie zostali członkami Oddziału Mazowieckiego.

  1. Reaktywacja Koła Podlaskiego- maj, 2007
    Inicjatorem reaktywacji działalności w Kole Białostockim był kol. Zenon Sosnowski. Jednym z głównych zadań realizowanych przez Zarząd Koła były starania o systematyczny wzrost liczby członków PTI.
  2. Powstanie Oddziału Podlaskiego PTI- październik, 2011

 

Aktualności

2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.

2018-06-11 Informacja o Białostockim Konkursie Tworzenia Gier Komputerowych

więcej na stronie:

http://bialjam.wi.pb.edu.pl/pl/